USD $ EURO € ALTIN

Turkcell, Belarus iştiraki BeST'te tek hissedar oldu.

10 Aralık 2022 11:00

Turkcell Online İşlemler Dijital Operatör Uygulaması - Andropedi

Turkcell, Belarus iştiraki BeST'te tek hissedar oldu.

KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Şirketimiz %100 bağlı ortaklığı Beltel Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. tarafından sermayesinin %80'ine sahip olunan Belarus'ta kurulu CJSC Belarusian Telecommunications Network'ün ("CJSC BeST"), Belarus Cumhuriyeti'ne ait olan %20 hissesinin satın alınmasına ilişkin olarak Pay Devir Sözleşmesi imzalanmıştır. Şirketimiz CJSC BeST'in %20 hissesini Belarus Cumhuriyeti Devlet Varlık Komitesi'nden 1.165,66 ABD Doları peşin ödeme karşılığında satın almıştır.

Bununla birlikte, Turkcell ve CJSC BeST ile Belarus resmi makamları arasında Şirketimiz yatırımlarının yeniden yapılandırılması, rekabet koşullarının iyileştirilmesi ve bazı vergi avantajlarına yönelik görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda,

CJSC BeST'in pay sahiplerinden bağlı ortaklığımız konumunda olan Beltel Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş., Belarus Cumhuriyeti ve Şirketimiz arasında imzalanan 29 Temmuz 2008 tarihli Hisse Alım Satım Sözleşmesinin sona erdirilmesine yönelik sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmede yer alan ve mali tablolarımızda CJSC BeST iktisabına ilişkin ertelenmiş ödemeler olarak itfa edilmiş maliyet değerinden taşınan, CSJC BeST'in finansal performansına bağlı olarak gelecek dönemlerde yapılacak olan 100 milyon ABD Doları ödemeye dair yükümlülük sona erdirilmiştir.

Şirketimiz, CSJC BeST ve Belarus Cumhuriyeti arasında telekomünikasyon altyapısının geliştirilmesine yönelik 2022-2032 yıllarını kapsayan, toplam yatırım tutarı 100 milyon ABD Doları tutarından az olmayacak şekilde bir yatırım anlaşması imzalanmıştır. Ek olarak, Yatırım Anlaşması çerçevesinde 100 milyon ABD Doları tutarında ilave bir meblağın yıllık bazda CSJC BeST'in ilgili senede elde ettiği net kârın minimum %50'sinin ödenmesi suretiyle 10 yıllık bir sürede ödenmesi, 10 yıl sonunda söz konusu tutara ulaşılamaması durumunda bakiye tutarın tek seferde Şirketimiz tarafından Belarus Cumhuriyeti'ne ödenmesini öngören düzenlemeler bulunmaktadır.

Belarus Cumhuriyeti'nin ilgili kurumları tarafından ülkedeki operatörler arası mobil iletişim ara bağlantı ücretlerini Yatırım Anlaşması hükümlerini de dikkate alarak yeniden düzenlemiş ve CSJC BeST için mobil çağrı sonlandırma ücretini 5 yıl süreyle 0,001 BYN olarak belirlemiştir. Bu sayede ara bağlantı giderlerimizdeki düşüş operasyonel karlılığımızı olumlu yönde etkileyecektir.

Söz konusu müzakerelere dair bilgi, süreçlerin henüz kesinlik kazanmadığı aşamada yatırımcıların yanıltılmasını önlemek amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında ilgili Yönetim Kurulu kararıyla ertelenmiştir. Bu açıklama Sermaye Piyasası Kanunu ve II-15.1 nolu Özel Durumlar Tebliği uyarınca yapılmaktadır.

KAP linki:

www.kap.org.tr/Bildirim/1086232

İhracat taleplerinizin burada yayınlanması için iletisim@ihracathaber.com.tr adresimize yazınız.