USD $ EURO € ALTIN

Patates ve soğana ihracat yasağı

25 Kasım 2022 07:42

Patates ve soğan da suçlu bulundu - YENİ ASYA


Ege İhracatçı Birlikleri patates ve soğana ihracat yasağının geldiğini bildirdi. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden birliğe gelen yazıda "Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ" kapsamında gıda arz güvenliğinin sağlanması amacıyla kırmızı mercimek, adi fasulye ve ayçiçek tohumu yağı ürünlerinde ihracatların geçici olarak kısıtlandığı belirtilerek, muafiyet durumları hariç, bu ürünler için yapılacak ihracat başvuruları için Bitki Sağlık Sertifikası ve/veya Sağlık Sertifikası düzenlenmemesi gerektiğinin bildirildiği ifade edildi. Aynı yazıda devamla, ülkemizde taze patates ve kuru soğanda gıda arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla tedbir alınması ihtiyacı doğduğu, bu nedenle;

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 'ne yapılacak ihracat başvuruları,

- Filistin Devletine yapılacak ihracat başvuruları,

- Azerbaycan (Nahçivan Dahil) Cumhuriyeti'ne yapılacak ihracat başvuruları,

- Suriye'de güvenlik altına alınan bölgelere Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve bağlı kuruluşları tarafından yapılacak ihracat başvuruları,

- AFAD, Kızılay veya diğer İnsani Yardım Kuruluşları tarafından yapılacak ihracat başvuruları,

- BM, WFP ve Kızılhaç gibi alıcısı insani yardım kuruluşu olan ihracat başvuruları,

- Organik Ürün Sertifikası bulunan ürünler için yapılacak ihracat başvuruları,

- Denizlerimizden transit geçen ve ülkemiz limanlarına uğrayan yabancı bayraklı gemilerin iaşe ihtiyaçlarının karşılanması için gemi kumanyacılığı yapan firmalara gemi başına her bir ürün için en fazla 500 kg'a kadar yapılacak ihracat başvuruları,

- Başlamış işlemler (Olur tarihinden önce Bakanlığımıza veya TAREKS sistemine başvurusu yapılmış)

hariç olmak üzere, 2022/1 sayılı Tebliğ kapsamında yer alan; 0701.90 GTİP'li Patates (taze veya soğutulmuş) Diğerleri, 0703.10.19.00.11 GTİP'li Kuru Soğan, ürünlerinin arz/talep ve mevcut stok durumumuz dikkate alınarak Bakanlıklarınca yeni bir bilgilendirme alınıncaya kadar ihracatının kısıtlanmasına ve 0701.90 GTİP'li Patates ve 0703.10.19.00.11 GTİP'li Kuru Soğan için yapılacak ihracat başvurularına Bitki Sağlık Sertifikası/Sağlık Sertifikası düzenlenmeyeceğine karar verildiği ifade edildi.

İhracat taleplerinizin burada yayınlanması için iletisim@ihracathaber.com.tr adresimize yazınız.