USD $ EURO € ALTIN

Yurtdışından bazı ihaleler

09 Kasım 2022 04:23

...

Ticaret Müşavirliklerinin Ticaret Bakanlığına gönderdiği bazı ülkelerdeki ihale duyuruları şöyledir (Bilgiler bakanlığın websitesinden alınmıştır);

Etiyopya Elektrik Kurumunun Güneş Enerjisi Alanındaki İhalesi

Etiyopya Hükümeti, Etiyopya'da güneş enerjisi alanında yatırım için Dünya Bankası'ndan finansman sağlamıştır. Bu kapsamda 30 kırsal bölgede Mini Solar Şebeke (Dağıtım ve Üretim) Projesinin Temini, Kurulumu, Testi ve Devreye Alınması ile altı aylık işletme ve bakımı dahil olmak üzere Etiyopya Elektrik Kurumunca ihaleye çıkılmıştır. Bu çerçevede, anılan ihalenin enerji alanında Afrika'ya yatırım yapmak isteyen firmalarımıza duyurulması önem taşımaktadır. 

Türkmenistan'da Laminant Parke Üretim Tesisi İnşaası İhalesi

Türkmenistan Sanayi ve İnşaat Üretimi Bakanlığı, Daşoguz vilayetinin Daşoguz kentinde lamninat parke üretim tesisinin inşasına ilişkin uluslararası ihale ilan ediyor

İhaleye katılma şartları:

  • başvuru sahibinin tam adı, yasal statüsü ve banka bilgilerinin yanı sıra adayın sicil ve düzenleyici belgeleri, vekaletname ve pasaportunun bir kopyasını içeren bir başvuruyu yazılı olarak sunun
  • ihale katılmak için geri ödemesiz olarak her bir lot için 1500 ABD doları veya eşdeğeri miktarda manat ödemeniz gerekmektedir.

İhale teklifleri, duyurunun yayımı tarihinden itibaren 30 (otuz) iş günü içinde kabul edilir.

Son teslim tarihinden sonra verilen ihale teklifleri kabul edilmez.

Para transferi hesabı, yazılı başvuru yapıldığı sırada bildirilir.

İlan yayınlandığı andan itibaren, ihale tekliflerinin olduğu zarf belirtilen adrese gönderilecek ve kaynaklar hesabatransfer edildikten sonra incelenecektir.

İhale belgeleri, ticari (sadece fiyat açıklamasını içeren ticaret teklif dosyası) ve teknik (teknik teklif paketi diğer gerekli belgeleri içerir) olmak üzere iki ayrı zarf halinde kabul edilir.

İletişim telefon numaraları:

+993 12 39-00-33

+993 12 39-00-17

+993 12 39-00-19

+993 12 39-00-21

 Arçabil Caddesi 132, Aşkabat, Türkmenistan

Senegal'de Öne Çıkan Projeler

Senegal'de yerli ve yabancı yatırımcılara yardımcı olan, Senegal'e yatırımcı çekilmesi, iş ortamının ve altyapının geliştirilmesi doğrultusunda aktif şekilde çalışan, yatırımcı firmalara sağlanacak teşviklerin belirlenmesinde çalışan ve ikili ekonomik ve ticari anlaşmalarda Senegal devletine danışmanlık hizmeti de veren APIX kuruluşunun Genel Müdürü Sayın Abdoulaye BALDE ve Yatırım Departmanı Müdürü Sayın Kadio Fofana DİOP ile Müşavirliğimizce 26 Ekim 2022 tarihinde APIX'in genel merkezinde bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıda önümüzdeki dönemde APIX kuruluşu tarafından öncelik verilecek projeler hakkında Müşavirliğimizce bilgi talep edilmiş ve bu doğrultuda Müşavirliğimizin ne şekilde katkıda bulunabileceğine yönelik bilgi alışverişinde bulunulmuştur. Bu çerçevede APIX yetkilileri tarafından özetle;

  • Senegal'de Özel Ekonomi Bölgeleri (SEZ) oluşturulması projelerinin önümüzdeki dönemde en önemli husus olarak ön plana çıkacağı ve bu çerçevede Türk firmalarının bu projelerde geliştirici ve destekçi olarak yer almalarından memnun olacaklarını,
  • Kurumlarınca (APIX) mevcut durumda öncelikli olarak nitelendirilen ve çeşitli sektörlerde toplam 23 adet proje bulunduğunu ve bu projelerde Türk firmaları ile çalışabileceklerini,
  • Senegal'de üretilen tarım ürünlerinin işlenmesine yönelik ülkenin batısında, güneyinde ve ortasında Agropole projelerinin geliştirileceğini ve bu projelerde de Türk firmaları ile çalışmaktan memnuniyet duyulacağı,

ifade edilmiştir.

Bu çerçevede söz konusu projelerle ilgilenen firmalarımızın APIX ile ivedilikle temasa geçmesinde fayda görülmektedir.

Kırgızistan Celal-Abad Bölgesinde Yeni Bir Havalimanı İnşaası Planlanıyor.

Kırgız Hükümeti, Celal-Abad bölgesinde yeni bir havaalanı inşa etmeyi planlıyor. Suzak bölgesinin Safarovka köyünde ve Nooken bölgesinin Internasyonal köyündeki arsalar inşaat için değerlendiriliyor. Bu, hükümetin basın servisi tarafından bildirildi.

Bakanlar Kurulu'ndan belirtildiğine göre, Başbakan Yardımcısı Bakyt Torobaev, Oş ve Celal-Abad bölgelerine yaptığı çalışma gezisi sırasında yeni bir havalimanı inşaatı için potansiyel alanları ziyaret etti. Saha incelemelerinin sonuçlarına dayanarak, ilgili yapılara arazi parsellerinin uygun ek jeolojik, hidrolojik ve meteorolojik etütlerini yapma talimatı verildi.

 

Kaynak: economist.kg/novosti/2022/11/04/v-dzhalal-abadskoj-oblasti-mozhet-poyavitsya-novyj-aeroport/

 

Özellikle, Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik firmalarımızın açıklanabilecek muhtemel ihaleleri takip etmelerinde fayda görülmektedir.

Kosova Gümrük Müdürlüğü, Personeli İçin Üniforma (Giysi) Alımı Yapacaktır.

Kosova Gümrük Müdürlüğü, Personeli İçin 1.194.528 Avro Değerinde Üniforma (Giysi) Alımı Yapacaktır.

İhale hakkında daha detaylı bilgiye e-prokurimi.rks-gov.net/SPIN_PROD/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2162273 bağlantı adresinden ve ekli dosyadan ulaşılabilir.

Fas Elektrik Ve İçme Suyu Ofisi-Su Departmanı- Tarafından Alüminyum Sülfat Temini Için Ihale Açıldı

Fas Elektrik ve İçme Suyu Ofisi-Su Departmanı- tarafından alüminyum sülfat temini için ihale açılmıştır.

Ofis tarafından açıklanan ihale duyurusuna göre, söz konusu alımlar tek seferde, aşağıdaki gibi, 3 kısım (Lot) halinde yapılacaktır:

Lot         Alım                                      Yatırılması gereken güvence              Bütçe

1  Tanger Bölge Müdürlüğü için alüminyum sülfat                349 500,00 (Dirhem) 32 033,65 (US$)    34 944 000,00 (Dirhem) 3 202 815,66 US$   

2  Daourat Atlantik Sahili Bölge Müdürlüğü için alüminyum sülfat    281 600,00 (Dirhem) 25 810,23 (US$)    28 152 000,00 (Dirhem) 2 580 290,36 (US$)

3 Bouregreg Atlantik Sahili Bölge Müdürlüğü için alüminyum sülfat   594 000,00 (Dirhem) 54 443,46 (US$)    59 400 000,00 (Dirhem)  5 444 346,67 (US$)

 

İhale duyurusunda, ihale dosyalarının ücretsiz olarak “Bureau des Marchés (DAM), Immeuble G, Avenue Mohammed Belhassan El Ouazzani, Rabat, Maroc Tel:+212537667305/06 Faks: +212537667513.” adresinden temin edilebileceği ya da www.marchespublics.gov.ma web sitesinden indirilebileceği, sunulacak başvuruların içeriğinin kamu ihalelerine ilişkin “Règlement de Consultation” belgesine uygun olarak düzenlenmesi gerektiği; adayların, “Bureau des marchés (DAM), Immeuble G, Avenue Mohammed Belhassan El Ouazzani, Rabat, Maroc” adresine taahhütlü posta gönderimi yoluyla başvuru gönderilebileceği ya da aynı adrese alındı belgesi karşılığında teslim edilebileceği ya da başvuru zarflarının açılacağı gün zarflar açılmadan önce ihale komisyon başkanına ihale başvurusunun teslim edilebileceği; gerekli numunelerin başvuru zarflarının açılış tarihi ve saatinden önce “Bureau des marchés (DAM), Immeuble G, Avenue Mohammed Belhassan El Ouazzani, Rabat, Maroc” adresine teslim edilmesi gerektiği veya zarflarının açılacağı gün zarflar açılmadan önce ihale komisyon başkanına teslim edilebileceği, 13 Aralık 2022 günü saat 10:00’da (Yerel saat) ihaleye ilişkin, başvuru zarflarının açılacağı hususlarına yer verilmiştir.

İhale duyurusunda da, ihale veya ihale dosyasına ilişkin herhangi bir bilgi talebi bulunması halinde “Avenue Mohammed Belhassan El Ouazzani, CP 10220 Rabat, Maroc Faks: +212537667220” adresinde bulunan alım birimi “Division Achats Industriels Spécifiques et de Support de la Direction Approvisionnements et Marchés” ile temasa geçilmesinin mümkün olduğu bildirilmiştir.

Bu bağlamda, yukarıda özet bilgilerine yer verilenihalenin tüm dokümanlarının aşağıdaki linkten indirilmesi mümkündür:

www.marchespublics.gov.ma/index.php?page=entreprise.EntrepriseDemandeTelechargementDce&refConsultation=622463&orgAcronyme=d4q

 

Moğolistan’ın Enerji Sektöründe Uygulanacak 13 Proje

2023 için önerilen Devlet bütçesinde Moğolistan, enerji sektörünü genişletme çabalarını artıracak. Bu çerçevede 13 proje hayata geçirilecekken 6 yeni projenin görüşülmesi devam etmektedir.

Bu taslakta, Dornod Eyaletindeki Termik Santralin genişletilmesi için 52 milyar MNT, Tuv aimag'daki Havai Enerji Nakil Hatları (OHTL) Projesi için 18,6 milyar MNT, Bayankhongor aimag'daki Trafo Merkezinin genişletme ve modernizasyon için 14 milyar MNT, Gobi-Altay aimag'daki OHTL Projesi için 8,5 milyar MNT ve Khovd aimag'daki Termik Santralin genişletilmesi için 8 milyar MNT ayrıldığı bildirildi.

“Erdeneburen Hidroelektrik Santrali İnşaatı”, “10 Vilayete (aimag) yönelik ısıtma santralleri inşaatı”, “Birinci Şebeke Ölçekli Enerji Depolama Projesi”, “Ulanbator şehrinin ısı arzının verimliliğinin artırılması” vb. projelerin uygulanması için 384,7 milyar MNT tutarında kredi ve hibe harcanacaktır (montsame.mn).


İhracat taleplerinizin burada yayınlanması için iletisim@ihracathaber.com.tr adresimize yazınız.