USD $ EURO € ALTIN

Yeni nesil ihracatçıya yeni nesil destekler

08 Kasım 2022 04:51


Küresel pazarlara açılmak isteyen Türk girişimcileri için destekler yenileniyor. Yeni nesil destekler, dijital gelişmelere paralel olarak kurgulandı.

Ekim ayında Türkiye’nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 21.3 milyar dolar oldu. Ticaret Bakanlığı da bu yükselen grafiği daha yukarılara çekmek için ihracat desteklerine yenilerini ekledi. 5973 sayılı ihracat destekleri hakkında karar 18 Ağustos’ta, 5986 sayılı e-ihracat destekleri hakkında karar ise 25 Ağustos’ta yürürlüğe girdi. Yeni nesil ihracat destekleri, Ticaret Bakanlığı uzmanlarınca İstanbul Ticaret Odası’nın youtube kanalında ‘Dış Ticarette Devlet Destekleri Webinarı’ ile katılımcılara anlatıldı. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak kurgulanan yeni nesil desteklerden bazıları şöyle sıralanıyor:

PROJE HAZIRLAMA DESTEĞİ

Şirketlerin sürdürülebilir ihracat artışını sağlama odaklı hedef pazar, yurt dışı pazarlara yönelik finansman ve fiyatlandırma stratejisi, pazarlama ve kanal stratejisi ile bunlara dair aksiyon planı ve bütçelerini içeren pazara giriş projesi hazırlık sürecine dair alacakları danışmanlık ve rapor giderlerini kapsıyor.

Destek oranı: Yüzde 50

Proje başına: 200 bin TL

Şirket başına: 2 proje

PAZARA GİRİŞ BELGESİ DESTEĞİ

Akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak; belge/sertifikalar, test/analiz raporu giderleri, tarım ürünlerine ilişkin laboratuvar analizleri ve belgelendirme giderleri, ilaç ruhsatlandırma ve tıbbi cihaz kayıt giderleri destek kapsamına alındı.

Destek oranı: Yüzde 50Yıllık limit: 4 milyon TL

KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ DESTEĞİ

Üretici firmaların küresel firmaların tedarik zincirine girebilmesini teminen (makina-ekipman-donanım alımı, yazılım alımı, eğitim, danışmanlık, sertifikasyon, test-analiz, ürün doğrulama giderleri) şirketlerin azami 1 projesi destek kapsamında. Üretici şirketlere verilecek desteklerde proje süresi 2 yıl. Yurt dışı depo kira giderleri depolama hizmet giderleri (yükleme, boşaltma, elleçleme) ülke başına 4 yıl, en fazla 25 birim

Destek oranı: Yüzde 50

Destek miktarı: 15 milyon TL/Proje

Küresel tedarik zinciri depo kira

Destek oranı: Yüzde 50

Destek miktarı: 4 milyon TL/Yıl

Hedef ülkeler: Yüzde 20

Hedef sektör: Yüzde 5

İHRACAT KONSORSİYUMU DESTEĞİ

İhracat konsorsiyumu statüsü almak için şirketlerin Bakanlığa başvurması gerekiyor.

Destek miktarı: 10 milyon TL/Yıl

Destek oranı: Yüzde 50/5 yıl boyunca

Desteklenen faaliyetler: Tanıtım, pazarlama, pazar araştırması, rapor satın alma, danışmanlık eğitim

BİRİM KİRA DESTEĞİ

Mağaza, depo, ofis/paylaşımlı ofis, sergi/teşhir salonu, ürün teşhir serası/tarlası, reyon/raf/dekorasyonlu köşe/kiosk/stand üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsayı kapsıyor. Uzun dönemli kiralanmasına karşın belirli dönemlerde ürün sergileme amacıyla kullanılan sergi/teşhir salonu da destek kapsamında.

Destek miktarı: Birim başına yıllık 2 milyon TL

Destek oranı: Yüzde 50

Destek süresi: Ülke başına 4 yıl

İHRACATTA İSTİKRARLI BÜYÜME

Webinarın açılış konuşmasını yapan İTO Yönetim Kurulu Üyesi Münir Üstün, şunları söyledi: “İTO olarak ihracatın artması noktasında birçok faaliyet gerçekleştiriyoruz. Çünkü ihracat, oluşturduğu istihdam ve katma değerin yanında yeni pazarlara ulaşım sağlaması konusunda da ekonomimizin sürdürülebilir büyümesindeki rolünü her daim koruyor. Bu amaçla İTO olarak gerçekleştirdiğimiz birçok organizasyonda ihracatın önemini vurguluyoruz. İhracatta istikrarlı bir büyüme için bizlere büyük iş düşüyor. Devlet desteklerinin de bu noktada önemi çok büyük.”

TANITIM DESTEĞİ

TV ve radyo, internet, basılı tanıtım, iç ve dış mekanlarda gerçekleştirilen özel tanıtım giderleri ve diğer tanıtım harcamaları desteklenen faaliyetler arasında yer alıyor. Sosyal medya ve internet ortamında yapılan tanıtımın birden fazla ülkeye yönelik olması durumunda tanıtım giderlerinin; bu ülkelerden birinde marka tescili/marka tescil başvurusu bulunması koşuluyla desteklenmesine imkan tanındı.

Web 3 mağaza tasarımı, kurulumu, aylık hosting giderleri, dizi/film/belgesel/dijital oyunlara ürün yerleştirme gibi modern tanıtım yöntemleri destek kapsamına alındı.

Birime bağlı tanıtım desteği

Destek miktarı: 2.5 milyon TL/Her bir ülke

Destek oranı: Yüzde 50

Destek süresi: 4 yıl

Marka tesciline bağlı tanıtım desteği

Destek miktarı: 4 milyon TL/Her bir ülke

Destek oranı: Yüzde 50

Destek süresi: 4 yıl

ÇOK KANALLI ZİNCİR MAĞAZA DESTEĞİ

Çok kanallı zincir mağazalar; müşteri-marka-perakende kanalı etkileşimini sağlamak üzere fiziksel perakende mağazası; dijital ağ, cihaz, platformlar ile birden fazla temas noktası üzerinden müşteriye ulaşan, gıda dışı sektörlerde faaliyet gösteren, aynı tüzel kişi sahipliğinde bir merkeze bağlı olarak faaliyet gösteren; yurt içinde en az 100 fiziksel perakende mağazası bulunan perakende satış noktalarını kapsıyor. Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteği ile perakende sektöründe faaliyet gösteren ve mal ticareti yapan çok kanallı zincir mağaza markası sahibi şirketlerin; yurt dışı pazarlarda daha hızlı büyümeleri ve ihracatlarını artırabilmeleri amaçlanıyor.

TURQUALITY®/MARKA DESTEĞİNDE YENİLİKLER

 • Destek unsuru bazında limitler kaldırıldı.
 • Hedef ülkeler için ilave 20 puan destek.
 • Hedef sektörler için ilave 5 puan destek.
 • Birden fazla ülkeye yönelik faaliyetlerde hedef pazardan bağımsız destek.
 • Şirket başına yılda 50-100 milyon TL destek.
 • Şirketler için marka limiti kaldırıldı.
 • Fuar desteği kapsamında yerinde inceleme ve fuar yerinde inceleme formu uygulamaları kaldırıldı.
 • Patent/faydalı model/endüstriyel tasarım/marka tescili ile pazara giriş belgesi hedef pazardan bağımsız desteklenecek.
 • Uzun dönemli kiralanmasına karşın belirli dönemlerde ürün sergileme amacıyla kullanılan sergi/teşhir salonu desteklenecek.
 • Birlikte markalama (co-branding) faaliyetleri destek kapsamına alındı ve influencer, web3 tabanlı mağaza gibi kalemler eklenerek tanıtım desteği kapsamı genişletildi.
 • Paylaşımlı ofislerin üyelik giderleri kira desteği kapsamına alındı.

GEMİ VE YAT TASARIM DESTEĞİ

Gemi ve yat tasarım sektöründe yabancı tasarımcılardan alınacak tasarım hizmeti destek kapsamına alındı. Karardan önce bu destekten sınırlı şekilde yararlandırılmış şirketlerin de bu teşvikten faydalanmasının önü açıldı.

Destek oranı: Yüzde 50

Destek limiti: 3 milyon TL/Yıl

Süre: 5 yılKaynak: İTO Haber


İhracat taleplerinizin burada yayınlanması için iletisim@ihracathaber.com.tr adresimize yazınız.