USD $ EURO € ALTIN

Lisanslı Depo Destekleri Yeniden Düzenlendi

31 Mart 2023 05:23

TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK RAPORU – Bandırma Ticaret Borsası

24 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete'de yer alan Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile lisanslı depo destekleri yeniden düzenlendi. Tebliğe ile destek verilecek üretici örgütleri arasına Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri eklendi.

Tebliğe göre, kira desteklemesi 2022 yılı hasat dönemi için en fazla altı ay süre ile Tebliğdeki tabloda belirtilen ürünler ve miktarlarda üretici/üretici örgütlerine ödeneceği, ilgili üretim yılına ait depolama dönemi başlangıç tarihleri olacağı, nakliye ve analiz ücreti desteğinden faydalanabilmek için; mevcut üretim yılına ait ürünlerin Tebliğin ekinde yer alan depolama döneminin başlangıç tarihi ile ilgili yılın son günü arasında lisanslı depoya girmiş olması, en az bir gün depolanması ve TBS üzerinden ELÜS İhraç Formu doğruluğunun sağlanması şartı aranacağı bildirildi.

Ayrıca, üretici/üretici örgütlerinin kira, nakliye ve analiz desteklerini alabilmesi için ilgili ürünü lisanslı depoya ilk teslim eden olması gerektiği, lisanslı depo işletmesinde el değiştirerek ticarete konu olmuş ürünlere kira, nakliye ve analiz desteği ödemesi yapılmayacağı, bu koşullara rağmen destek başvurusu yapan kişilerin bazı yaptırımlara tabii tutulacağı ifade edildi. Tebliğin uygulanması ile ilgili olarak yapılan nakdi ödeme tutarının %0,2'si, Bankaya hizmet komisyonu olarak ödenecek.

1/10/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/03/20230324-9.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

İhracat taleplerinizin burada yayınlanması için iletisim@ihracathaber.com.tr adresimize yazınız.