USD $ EURO € ALTIN

Hızlı Kargo Tebliğinde Düzenleme Yapıldı

30 Mart 2023 09:19

INTERNATIONAL COURIER & CARGO SERVICES

29 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete'de yer alan Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile teminat mektuplarında değişiklik yapıldı ve hızlı kargo işlemleri yapılabilecek gümrük müdürlüklerine ekleme yapıldı.


Tebliğe göre, hava yolu veya yalnızca kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığında yetki kullanılmak istenmesi durumunda 250.000 Türk Lirası olarak ibraz edilmesi gereken teminat mektubu 1.000.000 Türk Lirası, her iki yetkinin birlikte kullanılmak istenmesi durumunda ise 500.000 Türk Lirası olarak ibraz edilmesi gereken teminat mektubu 2.000.000 Türk Lirası olarak belirlendi.

Ayrıca, hızlı kargo işlemleri yapılabilecek Gümrük Müdürlüklerine Adana Gümrük Müdürlüğü, İskenderun Gümrük Müdürlüğü, Kütahya Gümrük Müdürlüğü ve Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğü eklendi.

Tebliğe eklenen geçici madde ile birlikte, Ticaret Bakanlığından operatör yetkisi almış olan hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin ibraz etmiş olduğu teminat mektuplarının, 29/9/2023 tarihine kadar, 250.000 ve 500.000 TL'lik tutarlara göre yenileneceği, duruma göre eksik kalan tutar için ek teminat mektubu verilebileceği, bu tarihe kadar teminat mektuplarının yeni tutarlara göre tamamlanmaması durumunda, söz konusu koşul sağlanıncaya kadar operatör yetkisi askıya alınacağı bildirildi.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren olan söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/03/20230329-6.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

Kaynak: TİM

İhracat taleplerinizin burada yayınlanması için iletisim@ihracathaber.com.tr adresimize yazınız.