USD $ EURO € ALTIN

Gümüş İthalatına İlişkin Yeni Düzenleme

11 Mart 2023 11:05

Gümüş nedir? Gümüş nerelerde kullanılır?

10 Mart 2023 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32128

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığından: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023-32/68)

MADDE 1- 28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in 6 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan “Yedinci” ibaresi “Sekizinci” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ 23/2/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

İhracat taleplerinizin burada yayınlanması için iletisim@ihracathaber.com.tr adresimize yazınız.