USD $ EURO € ALTIN

E-İhracat Beyan Kılavuzu yayınlandı

20 Ocak 2023 08:05

E-İhracat Beyan Kılavuzu

E-İhracat desteklerine ilişkin açıklanan Karar ve üzerinde yapılan değişikliklerin açıklanmasının ardından “E-İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında E-İhracat Beyan Kılavuzu” yayınlandı. Kılavuz ile yararlanıcıların desteklerden yararlanabilmesi için dikkat edilmesi gerekenler hatırlatılarak, tarafların sorularına cevap verilmesi amaçlandı.

30 Aralık tarihinde yayınlanan iki yeni genelge ile e-ihracat desteklerine ilişkin değişiklikler ve Karar’ın uygulanmasına yönelik usul ve esaslar açıklanmıştı. Yeni yayınlanan E-İhracat Beyan Kılavuzu ile de son değişikliklere ve ortaya çıkan sorulara dair cevap vermenin amaçlandığı aktarıldı.

E-İhracat Beyan Kılavuzu’nda neler var?

Yayınlanan kılavuz ile “Yararlanıcılar e-ihracattan ne anlamalıdır? Ve E-ihracat işlemlerini nasıl beyan etmelidir?” konularında, kılavuzda yer alan bilgilerle tarafların bilgilendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Kılavuzda, e-ihracatın tanımı ve kapsamı açıklanarak, yararlanıcıların desteklerden yararlanması konusunda e-ihracat verilerinin sağlıklı bir şekilde derlenmesi gerektiği vurgulandı. Yararlanıcılar tarafından e-ihracat verilerinin derlenmesinin kapsamında Detaylı Beya Modülünde ve Basitleştirilmiş Gümrük Beyannameleri’nde (BGB) yapılan dış ticaret işleminin e-ihracat kapsamında olup olmadığının ayrıştırılmasının önemi hatırlatıldı.

E-ihracat işlemlerinin beyan edilmesine yönelik kılavuzda ayrıntılı bilgiler paylaşıldı. E-ihracat işlemlerinin Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi (BGB) veya gümrük beyannamesi (TCGB) ile beyan edileceği aktarıldı. Kılavuzda TCGB ve BGB ile beyan biçimlerinin nasıl gerçekleştirileceğine yönelik yol haritası görseller ile yer aldı.

Kaynak: worldef.net

İhracat taleplerinizin burada yayınlanması için iletisim@ihracathaber.com.tr adresimize yazınız.